Havarijné poistenieV rámci otázok ohľadom havarijného poistenia sme dostali otázku od pána Róberta:

Pracovne som každý deň na cestách a mesačne najazdím niekoľko tisíc kilometrov. Nedávno sa mi stala nepríjemná udalosť, keď som sa stal účastníkom dopravnej nehody. Presnejšie, pred neprehľadnou križovatkou viacero áut brzdilo na poslednú chvíľu. Mne sa podarilo zastaviť včas, bohužiaľ šoférka auta za mnou už toľko šťastia nemala a skončila so svojim autom v mojom kufri. Mám samozrejme uzatvorené povinné zmluvne poistenie a keďže auto je mojim pracovným nástrojom, pri uzatváraní leasingu som ho zabezpečil aj havarijným poistením. Ako mám postupovať v mojej situácii? Budem musieť platiť niečo aj z vlastného vrecka alebo si to celé vybavia poisťovne medzi sebou?    

Pre celkové objasnenie situácie by sme potrebovali vedieť ešte pár detailov, každopádne však dokážeme pánovi Róbertovi poskytnúť odpovede na jeho otázky a tým riešiť jeho problematickú situáciu. V prvom rade sa pozrieme na chronologický postup, ktorý je potrebné dodržať pri takejto poistnej udalosti. A to za predpokladu, že si uzatvoril najlacnejšie havarijné poistenie z webu Finermat online.

Ako postupovať pri poistnej udalosti s havarijným poistením?

Rýchlosť v auteSamozrejme, ak by došlo k zraneniu osôb je prvoradé poskytnúť zraneným prvú pomoc, resp. volať rýchlu záchrannú službu. Následne je potrebné zadokumentovať samotnú nehodu. Každý vodič by mal mať podľa zákona so sebou v aute tlačivo s názvom „Správa o nehode“, to je potrebné dôkladne vypísať. Toto tlačivo vypisujú obidve poškodené strany. Vyplnené formuláre si obe strany medzi sebou vymenia, na to slúži druhá časť formuláru. Dôležité je zaznamenať aj podrobný nákres dopravnej nehody a v kolónke č. 15 označiť vinníka nehody.

V prípade, ak je problematické určenie vinníka alebo ak celková škoda presiahne sumu približne 4000 €, čo je 1,5 násobok hmotnej škody podľa trestného zákona je potrebné privolať políciu. Tá vám pomôže jednoznačne určiť vinníka nehody a zápis dopravnej polície bude mať rozhodujúcu váhu pri posudzovaní poistnej udalosti v poisťovni. Rovnako je potrebne privolať políciu, ak bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie, cestná komunikácia alebo dôjde k úniku nebezpečných látok.

Dobrým pomocníkom pri nehode je call centrum poisťovne a aj asistenčné služby v rámci havarijného poistenia. Na tejto linke vám poskytnú všetky potrebné informácie a zároveň vám dajú odporúčanie ako ďalej postupovať pre čo najjednoduchší priebeh poistnej udalosti. Asistenčné služby vám uľahčia situáciu po nehode. Čiže ak ostanete bez pojazdného auta, dokážu vám zabezpečiť náhradné vozidlo alebo ubytovanie, ak sa nachádzate ďaleko od svojho bydliska.

Po nehode kontaktujte čo najskôr poisťovňu, v ktorej má uzatvorené poistenie vinník nehody. Ten by mal zo zákona do 15 dní od vzniku poistnej udalosti písomne informovať poisťovňu. Ak k tejto udalosti dôjde v zahraničí, tak je zákonná lehota 30 dní.

Obhliadku vozidla môžete dohodnúť telefonicky hneď pri nahlasovaní nehody alebo neskôr na mieste obhliadky v zmluvnom servise poisťovne. Poškodenia na automobile by sa nemali odstraňovať do vykonania obhliadky, keďže by to znemožnilo správne vyčíslenie škody.

Ktoré poisťovne poskytujú havarijné poistenie?

Na Slovensku pôsobia nasledujúce poisťovne:

 • AXA
 • Colonnade Insurance
 • Generali
 • Groupama
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • UNIQA
 • Wüstenrot

Aké doklady si pripraviť pri nahlásení poistnej udalosti?

S ohľadom na rozličné poisťovne sa zoznam potrebných dokumentov môže meniť. Vo väčšine prípadov však musíte predložiť:

 • kópiu vodičského preukazu vodiča
 • kópiu Osvedčenia o evidencii motorového vozidla aj s kópiou preukazu o STK, ak je automobil starší ako 4 roky
 • Záznam o dopravnej nehode – podpísaný oboma účastníkmi a dôkladne vyplnený

Havarijné poistenie auta na leasing

Pri predaji automobilu na leasing sa uzatvára aj havarijná poistka. Toto poistenie je vo väčšine prípadov zahrnuté v cene prenájmu vozidla. Tu sú možné dve varianty, buď si zákazník uzatvorí havarijné poistenie individuálne alebo je to riešené cez leasingovú spoločnosť. V prvom prípade poisťovňa môže zákazníkovi zohľadniť bonus za bezškodový priebeh a ponúkne mu lacnejšie havarijné poistenie. Druhý prípad znamená, že poistenie sa platí v splátke leasingu. Výhodou tejto možnosti je to, že výška poistného ostáva nezmenená počas celého trvania leasingu.

Spoluúčasť pri havarijnom poistení

Čiary na cesteV úvode padla otázka ohľadom spoluúčasti pri škodovej udalosti. Keďže nemáme viac informácii spomenieme všetky možnosti. V rámci havarijného poistenia si klient môže zvoliť výpočet spoluúčasti, či už na základe pevnej sumy, percenta zo škody alebo aj nulovej spoluúčasti. Pri malých škodách, ktoré sa bežne stávajú na parkoviskách je dobrú uzatvoriť poistenie bez spoluúčasti. Väčšina poisťovní ponúka možnosť spoluúčasti, kedy sa vám na základe určeného percenta vypočíta suma, ktorú musíte za škodu zaplatiť. Rozsah percent spoluúčasti je vo všeobecnosti od 0,5 do 10 % s istými minimálnymi sumami, napr. 5% spoluúčasť a minimálne 166 €. Pri veľkých škodách je percentuálna spoluúčasť nevýhodná, pretože klient zaplatí viac.

Ďalšou formou je tzv. fixná spoluúčasť, kedy si vopred vyberiete akou sumou sa budete podieľať na kompenzovaní vzniknutej škody. Pri uzatvorení zmluvy si zvolíte napr. 100 €, 200 € alebo 500 €. Čiže bez ohľadu na to aký veľký bude rozsah poškodenia, zaplatená suma už nenarastá.

Pri nulovej spoluúčasti v havarijnom poistení sa nemusíte obávať výšky škody pri poistnej udalosti, pretože klient nič neplatí. Jej nevýhodou je to, že sa to odrazí na výške splátky poistenia. Čím je celková spoluúčasť nižšia, tým je mesačná splátka havarijného poistenia vyššia. Pri hľadaní tej najvýhodnejšej možnosti vám môže byť dobrým pomocníkom online kalkulačka ceny havarijného poistenia. Po zadaní hlavných parametrov vám ukáže, ktoré poistenie je pre vašu situáciu najlepšie.

Viacej informácií: česká wikipedia